Sunday, October 26, 2014

Enerji Analisti nedir? Kimdir? Ne iş yapar? İş tanımı nedir?


Değerli Okurlarım,

Bundan epey bir zaman önce, herhalde 10-yıl öncesinde, bir think-tank kuruluşunun ingilizce web sayfasında yayınlanmak üzere "enerji" - dar kapsamda, "termik santral" konulu makaleler yazmaya başladım. Yılların birikimi olan kişisel arşivim İngilizce idi. Termik santraller konularında detaylı uzun yorumları İngilizce kolayca yazabiliyordum. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) web sitesinde yazan yazarlar genelde "stratejik analist" ünvanını kullanıyorlardı. İş tarifim olarak ismimin altına, benzer makaleleri yazan yabancı yazarların kullandığı "Energy Analyst" tanımlamasını kullandım. İngilizce yazılarımın Türkçe'lerini yazmam için talep geldi. Yazılı basın ve web sayfaları bu talebe davet açtı. Haftalık teknik ağırlıklı yazılarım her iki dilde devam etti. Ne kadar dolu olursam olayım, mutlaka haftalık yazımı yazıyorum. Eğer çok okunma almış ise, yazı 1-2 hafta sonra başka web sayfalarında da OpEd (opinion editorial) olarak görünüyor.

Şimdilerde haftada bir yazım çıkıyor, bazen dinlenmek için opera, senfonik müzik, kırmızı- beyaz, esnaf lokantaları konuları ile çeşitlilik oluşturuyorum. Prensip olarak radyo ve tv programlarına, ticari panellere konferanslara çıkmam. Sadece üniversite davetleri olursa, katılırım.

"Enerji" konulu makale yazan herkes "enerji analisti" iş tanımı içinde midir? Bu konu pek net değil. Yurdumuzda "finansal analist", "business analyst" iş tanımlarına herkes aşina. Ama "enerji analisti" yeni bir kavram, yeni bir iş alanı haline geldi. "Analyst" tanımı son yıllarda ABD içinde expert (uzman) yerine kullanılır oldu. ABD TV'lerinde her hangi bir konuda fikrine başvulan insanları, o konunun analisti olarak tanıtıyorlar.

CIA gizli belgelerini kamuoyuna sızdıran Edward Snowden, "Stratejik Analist" olarak bu kurumda sözleşmeli çalıştı. CNN ve FoxTV'de askeri yorumlarını ilgiyle dinlediğimiz Yarbay Ralph Peters, TV açıklamalarında "Askeri Analist" (military analyst) ünvanını kullanır. CNN yorumcusu, Wolf Blitzer, "politika analisti" (political analist) olmayı tercih eder. Daniel Yergin ve Fatih Birol, "Enerji Analistleri" için ufuk genişleten önemli uluslararası isimlerdir.

Enerji analisti, "Danışman" değildir. "Danışman" iş tanımının bizde tam ne olduğunu bence pek bilen yok. Belki ilk kullanımda, "Danışman" kamuda siyasi iradeye yakın olanlar için kullanılan bir kadro tanımını çağrıştırıyor. Bizim coğrafyada, çok genç insanlar, yaşlı kurt siyasilerin danışmanı nasıl olabiliyorlar? Belki genç danışmanların yabancı dil ve bilgisayar yetenekleri öne geçmiş olabilir. Milletvekili danışmanlarının en önemli işi, vekilin seçmenlerinin kişisel sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak. Yani hastaya hastane/ doktor, öğrenciye yurt, işsize iş, kamu kurumlarının misafirhanelerinde ucuz/ bedava konaklama vb. Ayrıca, doküman hazırlamak, mümkünse konuşma metni/ bilgi notu hazırlamak, twitter, facebook takip etmek, vekil adına mesaj göndermek, hepsi bu iş kapsamında yapılıyor.

Özel sektörde ise, yeni emekli olan, meslek tecrübelerinin piyasa değeri henüz kaybolmamış, ilişkileri bitmemiş, çevresi ve etkisi geniş kişilerin iş başlatmak, iş bitirmek, iş kovalamak için kullandıkları görev tanımı gibi değerlendirmek mümkün.

Kuzey Amerika'da ve çoğu Batı Avrupa ülkelerinde, "Enerji Analisti", enerji konularında (subject matter) bilgisi olan, analitik yöntemlerle analizler yapan, daha çok genç arkadaşların yaptığı işlerdir.

Aktif konular "Enerji Verimliliği" (energy efficiency), "Yenilenebilir Enerji" (renewable energy) gibi konular ve analizler, enerji harcamaları, enerji tasarrufları, enerji odaklı ekonomik modellerin hazırlanması, "Enerji Dengesi" (energy balance), "Enerji Denetimi" (energy audit) gibi çalışmalar, yani spekülatif olmayan (deterministic) işler bu kapsamdadır. Yanlış bir analiz yapan "Analist" için sadece kişisel kredi kaybı meydana gelir.

Bilgi ile tecrübenin kullanıldığı alan, doğrudan Danışmanlık (energy advisor) işidir. Danışman, her konuda değil, sadece ilgi/bilgi alanına giren konularda (teknik, mali, hukuksal, pazar) danışmanlık yapar. Bu iş hem serbest, hem de kadrolu olarak yapılabilir. Önemli olan konu, tecrübe ve buna müşterinin verdiği değerdir. Danışman olarak, proje fizibilitesi, enerji politikaları, enerji stratejisi, pazar analizi gibi konularda verilecek tavsiyeler düşünülebilir. Burada verilen hizmet "tavsiye" seviyesinde kalmalıdır. Karar verici (executive) hareket müşteri tarafından yapılmalı, aksi taktirde, danışma değil, doğrudan yönetici (executive) işi olur.

Enerji analisti ne iş yapar? İngilizce google taramalarında bu işin tanımı şöyle,
Enerji konularında piyasa bilgileri toplayan, değerlendiren, stratejik tahminler yapan, fiyatları gözleyen, eğilimleri takip eden, bunları yazıya döken, yazılı, basılı ve web (internet) ortamlarında yayınlayan, bu konularda özel şirketlere yeni yatırımları için yardım eden, karar vericileri yönlendiren, geçmiş teknik tecrübeleri ile enerji konularını yorumlayan, ortak çözümler üreten, enerji piyasalarında kamu kurumlarını bilgilendiren, bu konuları kendine iş edinen kişiler, diye tanımlıyorum.

"Enerji Analisti" herşeyi bilmez, herşeyi doğru da bilmez. İyi- kötü bir yorum yapar. Ortada hiçbir yorumun olmaması iyi değildir. Ortada bir yorum varsa, üstünde yorum yapıp daha iyisine- doğrusuna ulaşmak mümkün olur. Fiziki doğrular değişmez, ancak sosyal , iktisadi doğrular zamana, mekana, kişilere, sosyal ortama, coğrafyaya bağlı olarak değişir. Burda doğru olan, kabul gören bir olay, Saudi Arabistan'da veya Yeni Zelanda'da yanlış olarak algılanabilir. İstanbul'da herkese normal gelen bir durum, Artvin'de veya Diyarbakır'da farklı yorumlanabilir. 100 veya 200 yıl önceki değer yargılarıyla bugünü değerlendirmek mümkün değildir.

"Enerji analisti", bir yatırım için kısa süreli mesleki destek veren, şirketin full- time kadrosunda olmayan, esnek çalışma (flextime) kavramıyla çalışan, tecrübeli teknik uzman olmalı, diye düşünüyorum. Sadece teknik eğitim yetmez. Enerji yatırım projelerinde yıllar boyu proje yöneticisi, işgeliştirici, müzakereci olarak her sorumlulukta çalışmış olmaları da gerek.

Bu iş para kazandırıyormu? Yurtdışında evet kazandırıyor, "Enerji Analistleri" makale başına iyi para alıyorlar. Özel proje ile görevlendirilmişler ise, onlara gün başına net bir para ve business-class uçak, 4-yıldız otel masrafları ödeniyor. Rakamlar artık standart olmuş, fazla pazarlık yapılmıyor. Bu ödemeyi almayan/ alamayan zaten çalışmıyor. Bizde İstanbul bağlantılı uluslararası şirketlerin bünyesinde bu kapsamda çalışanlar var.

Linkedin.com sayfalarında "energy analyst" araması yapıyorum. Eskiden bu iş tanımı sadece yabancı ortamlarda çıkardı. Şimdi yerli enerji şirketlerinde, yatırım guruplarında, bankacılıkta "enerji analisti" kadrolarını görüyorum, çok memnun oluyorum. Gelecekte daha da kurumsallaşacak umuyorum.

Sizce "enerji analisti" ne iş yapar? Kimdir, nedir, ne yapar? Olmak için hangi eğitimleri almak, hangi tecrübelere sahip olmak gerekir? İlerde nasıl bir araya gelip yardımlaşmalı, kurumsallaşmalı? Enerji piyasalarına, yeni yatırımlara nasıl katkı koymalı, bilgiyi nasıl paylaşmalı, nasıl çoğaltmalı? Yorum yapın, hep beraber bir ortak tanıma ulaşalım, kariyer fırsatları üretelim, derim.

Haluk Direskeneli, ODTÜ Makina Mühendisliği 1973 mezunu olup, mezuniyetinden itibaren, kamu, özel sektör ve ABD – Türk yabancı ortaklıklarda (B&W, CSWI, AEP, Entergy) ağırlıklı olarak termik santral temel/ detay tasarım, imalat, pazarlama, teklif, satış ve proje yönetimi konularında çalışmış, bugüne kadar termik santral tasarım yazılımları konusunda yerli piyasaya, mühendislik firmalarına, yatırımcılara ve üniversitelere danışmanlık vermiştir. MMO ve ODTÜ Mezunları Derneği Enerji komisyonları üyesidir.2014-10-28

No comments: