Sunday, May 19, 2013

PANEL, ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE YATIRIMLARIN FİNANSMANI, ODTÜMD


ODTÜ Mezunları Derneği  Enerji Komisyonu tarafından 25 Mayıs 2013 Cumartesi günü saat 1330'da, Türkiye’nin elektrik sektöründeki yatırım faaliyetlerini ve bu yatırımlara ilişkin finansman seçeneklerini değerlendirmek üzere "Elektrik Sektöründe Yatırımların Finansmanı" konulu bir panel düzenlenecektir.

Son yıllarda hızlı bir artış gösteren elektrik enerjisi talebi beraberinde artan bir yatırım gereksinimi sonucunu doğurmaktadır. Elektrik talebindeki bu artış Türkiye ekonomisinde makro ölçekte oluşan nicel ve nitel değişimlere bağlı olarak gelişmektedir. Bir yandan artan talebi karşılayacak şekilde bir kurulu güç, iletim ve dağıtım altyapısına yönelik yatırım gerekliliği ön plana çıkarken bir yandan da yine makro dengeleri dikkate alan yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.

Panelde finansman konusu hem yatırımlara önemli oranda kaynak sağlayan uluslararası finans kuruluşlarının ve yatırım bankacılığının perspektifinden hem de yatırımcı deneyimleri açısından ele alınacaktır. Ayrıca yatırım ortamı ve riskler, finansman özellikleri, teşvikler ve finansman ihtiyacı gibi konular sektördeki şimdiye kadarki gelişmeler ve ileriye dönük beklentiler ışığında irdelenecektir.

Tüm üyelerimizin katılımını dileriz.

Saygılarımızla,


ODTÜ Mezunları DerneğiPANEL: ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE YATIRIMLARIN FİNANSMANI

Tarih: 25 Mayıs 2013 Cumartesi
Saat: 13.30
Yer: ODTÜ Mezunları Derneği, Salon 56

Konuşmacılar

Esin EREN (CHE’76)
Türkiye Kalkınma Bankası
Engin GÖKSU
EBRD Ankara Temsilcisi
Ercan MUTİ (ME’92)
Faik Çelik Holding Enerji Grup Direktörü
Cengiz GÜNEŞ
Enerji Yatırım Danışmanı, Güneş Danışmanlık

Moderatör
Esat Serhat GÜNEY (ECON’85)
ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu Üyesi

No comments: