Sunday, March 03, 2013

Frau. Annette SchavanDeğerli Okurlarım,

Son günlerde Almanya'da, bizim genelde fazla önemsemediğimiz, bize kıyasla çok değişik bir konuda Almanlar için çok önemli bir skandal yaşanıyor. Uzun süredir Merkel kabinesinde Eğitim Bakanlığı yapan Frau/ Bayan (Prof. Dr.) Annette Schavan konunun odağı durumunda. Annette Schavan bundan 33 yıl önce Doktora (Ph.D.) yapmış. 1980 yılında Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi Felsefe Bölümünde “Kişi- Vicdan” konulu doktora tezi vermiş. Dr. derecesini almış. Prof olmuş. Sonra siyasete atılmış, Eğitim Bakanı olmuş.

Doktora tezleri bilirsiniz artık internet, veritabanı gibi ortamlara aktarılmış, isteyen artık kolayca bulabiliyor- inceleyebiliyor, okuyabiliyor.

Ancak son yıllarda enteresan yeni bir gelişme daha var. Yazdığınız bir metni – makaleyi- tezi- artık yazılımlarla kontrol edebiliyorsunuz. Bir yerlerden bir alıntı var mı? İntihal (plagiarism) olasılığı var mı?

Genelde ben ve benim editor'lerim İngilizce yazdığım yeni makaleyi imla ve gramer (dil bilgisi) kontrolüne tabi tutarız. İngilizce yazdığım her yeni makalemi mutlaka kontrol ederim. Mevcut yazılımlar otomatik imla kontrolü yapıyor. Gramer kontrolü yapmaya yeni başladılar.

Yazılım bana "Gramer” yani “Dil Bilgisi” hatalarımı söyler, cümle yapıları için daha uyumlu- uygun alternatifler verir, daha farklı kelimeler tavsiye eder. En önemlisi metin- makale, bir yerlerden kopyala/ yapıştır, edilmiş-mi? Plagiarism – aşırma- intihal- hırsızlık yapılmış mı? Kontrol eder, arar ve eğer varsa söyler. Sizde gerekli düzeltmeyi yaparsınız, intihal olasılığını engellersiniz.

İşte durum burada ortaya çıkıyor. Alman yazılımcılar, artık internet ortamında bulunan Frau (Prof.Dr.) Annette Schavan'ın Doktora tezini alıyorlar ve yazılıma yüklüyorlar, kontrol ediyorlar.

Bakıyorlar-ki 33 sene önce, o zamanın imkânlarıyla herhalde daktilo veya word processor ile yazılmış ve 1980'ler döneminde böylesine detaylı kontrol edilememiş 337 sayfa tezin 130 sayfası tam tamına kopyala-yapıştır. Yani plagiarism var. Yani başka metinlerden aşırma- intihal- hırsızlık var.

Konuyu internette blog sayfasında yayınlıyorlar. Yazılı ve görsel medya durumu öğreniyor, yayıyor ve skandal patlıyor. Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi, verdiği Doktora unvanını kimselere sormadan, kimselerden onay almadan, geri alıyor. Frau Annette Schavan çok zor durumda kalıyor ve sonunda Bakanlık görevinden istifa ediyor. Almanya'da siyasette- iş alanında bir yerlere gelmek için Ph.D (doktora) derecesi çok önemli.

Angela Merkel kabinesinde değişim zorunlu oluyor. Yeni Eğitim Bakanı Prof.Dr. Frau.Johanna Wanka'nın PhD- doktorası “Mühendislik Matematiği” üstüne ve tezinde en ufak intihal yok, daha doğrusu intihal yapmaya imkan yok. Frau Angela Merkel'in de Phd derecesi var, bu konu Almanya'da çok hassas bir konu.

Aynı durum daha önce Almanya Savunma Bakanı Karl- Theodor zu Guttenberg'in başına geldi, 2011 yılında Ph.D. derecesi geri alındı, arkasından görevinden istifa etti, dahası Almanya'dan ayrıldı, şimdi zamanının çoğunu Amerika'da geçiriyor.

Türk çocukları ile aynı yerde olmasınlar diyerek, çocuklarını Katolik yuvasına (Türken-frei) veren insanlar herhalde bunlar arasından çıkıyor.

Ph.D. tez metnini bir “ghost writer/ hayalet yazar”a yazdıranlar da var. Kişi iş hayatında terfi etmek istiyor, siyasette daha iyi yere gelmek istiyor, Ph.D.- doktora derecesine ihtiyacı var ancak zamanı yok, bu konuda yeteneği yok, yeterli bilgisi yok. Ama parası var. Veriyor parasını.

Hayalet yazarlar, tezin zorluk derecesine göre, sayfa başına 60-100 Euro veya en fazla 20 bin Euro karşılığında, 3-4 ay içinde, size 300-400 sayfa doktora tezi yazıyorlar. Bu tip olaylar genellikle sosyal bilimlerde daha çok oluyor.

Amerika'da böyle durumlar yok. Olmuyor. Çünkü Ph.D.-doktora yapan üniversitede kalıyor- siyasete atılmıyor- iş hayatında, gereğinden fazla eğitimli olduğu için iş bulamıyor. En fazla danışman olabiliyor. Plagiarism- intihal zaten yok.

İngiltere ve Amerika üniversitelerinde “Plagiarism” çok azdır. Mezun olduğum ODTÜ bu konuda kurulduğu günden beri ciddi akademik kontrol içindedir. ODTÜ kütüphanesinde 1970- 1980 yılları arasında yapılmış- verilmiş Doktora- PhD tezlerine (basılı kopya) baktım, 30-yıl öncesinin kitap halindeki tezleri o dönemin imkânlarıyla yazılmış mütevazı eserler. Ancak ciddi bir etik kaygısı izlenmiş. Eğer bir yerden zorunlu alıntı yapılmış ise mutlaka dipnot veya atıf verilmiş.

Yeni tezler yazılımlarla çok çabuk kontrol ediliyor ve kopyala-yapıştır türü intihal önleniyor. Artık diploma öncesi dönem ödevleri bile böyle kontrol ediliyor- hocalar öğrenciye eğer varsa derhal kopyala-yapıştır durumunu söylüyorlar ve onlara kopya çekmiş muamelesi yapıyorlar.

Makale yazarken artık kendimiz önce kontrol ediyoruz, editörlerimiz ikinci kez kontrol ediyorlar. İngilizce makalelerin bu konularda hiçbir kaçarı yok. Yabancı bir üniversite- medya- ortamında bir makalenin intihal olmasına artık imkân yok.

Bize dönelim. Siyaset içinde olan prof ve dr unvanlı kişilerin doktora tezlerini okudunuz mu? Çoğunun tezine ulaşamazsınız, ne ortada, ne de kütüphanelerde bulabilirsiniz. Frau Annette Schavan' in bugün başına gelenler, ilerde bizim prof/ dr unvanlı siyasetçilerimizin- yetkililerimizin başına gelir mi? Gelse ne olur? Ne dersiniz? Herhalde hiçbir şey olmaz- mı dersiniz? En derin saygılarımla.

HalukDireskeneli at gmail dot com, Muenchen, Deutschland

Haluk Direskeneli, ODTÜ Makina Mühendisliği 1973 mezunu olup, mezuniyetinden itibaren, kamu, özel sektör ve ABD – Türk yabancı ortaklıklarda (B&W, CSWI, AEP, Entergy) ağırlıklı olarak termik santral temel/ detay tasarım, imalat, pazarlama, teklif, satış ve proje yönetimi konularında çalışmış, bugüne kadar termik santral tasarım yazılımları konusunda yerli piyasaya, mühendislik firmalarına, yatırımcılara ve üniversitelere danışmanlık vermiştir. MMO ve ODTÜ Mezunları Derneği Enerji komisyonları üyesidir.

2013-02-25

No comments: